Zamowienie publiczne 64-16/d

Zakończone:

64/D/2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE OFERTY

1.     Pełna nazwa zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
15 – 522 Białystok, Zaścianki, 15-522 Białystok
ul. Szosa Baranowicka 37, tel. 740-22-17,740-21-49, fax. 740-22-19
Sekcja Techniczna.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie :

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów 206 szt. działek gruntu dla potrzeb inwestycji: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów, infrastruktury technicznej oraz

rozbiórką istniejących budynków.

             Zadanie I – 1 działka w obrębie m. Białystok

                  - 6 szt. działek w obrębie Olmonty

                 - 1 działka w obrębie Księżyno Kolonia

             Zadanie II – 59 szt. działek w obrębie Hryniewicze

             Zadanie III - 23 szt. działek w obrębie Koplany

            Zadanie IV – 56 szt. działek w obrębie Lewickie

            Zadanie  V- 33 szt. działek w obrębie Lewickie Kolonia

            Zadanie VI – 27 szt. działek w obrębie Juchnowiec

przeprowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego w dniu 14.07.2016 r.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, ul. Szosa Baranowicka 37, w dniu: 05-07-2016 ,  na stronie internetowej oraz w  biuletynie ZP nr 119657-2016

 

3.       Liczba otrzymanych ofert:      zadanie I  -      8 ofert

                                                              zadanie II -        7 ofert

                                                              zadanie III -      9 ofert

                                                              zadanie IV -       6 ofert

                                                              zadanie  V  -      7 ofert

                                                   zadanie VI -      10 ofert


4.  Liczba odrzuconych ofert:          zadanie I  -       0 ofert

                                                             zadanie II -        0ofert

                                                            zadanie III -      1 oferta

                                                            zadanie IV -       0 ofert

                                                             zadanie V   -      0 ofert

                                                            zadanie VI  -      1 oferta

5.   Kryteria wyboru ofert: - cena ofertowa – 95 %

                                          Okres gwarancji – 5 %

6.   W postępowaniu oferty złożyli wymienieni niżej Oferenci:

Zadanie I

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba 

oferenta

Adres oferenta

Cena

Brutto zł

punktacja

Gwarancja

(miesiące)

punktacja

Punktacja razem

1

KA-RO

Usługi Geodezyjne

i Kartograficzne

Roman Bornus

Polska

woj. Podlaskie

pow. Siemiatycki

gm. Milejczyce

m. Milejczyce

 

17-332 Milejczyce

3 Maja 78

13 800,00

33,73

 

48

5,00

 

 

38,73

2

ABC Usługi Geodezyjne Tomasz Nowak

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-760  Białystok

ul. Szeroka 10 B/11

 

 

 

8 000,00

58,19

48

5,00

 

 

63,19

3

Konsorcjum

Lider

ToPaG GeoService

Tonasz Pawełko

  Partner

Usługi Geodezyjno Kartograficzne

Janusz Zaniewski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

gm. Choroszcz

m. Klepacze

 

15-660 Białystok

ul. W. Witosa 12 lok. 23

 

 

15-635 Klepacze

ul. Niewodnicka 43

 

 

 

 

5 000,00

93,10

48

5,00

 

 

 

 

98,10

4

Konsorcjum

Lider Usługi Geodezyjne

GEO-TECH

Adam Zaniewski

Partner

 Usługi Geodezyjno

 Kartograficzne

Janusz Zaniewski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Choroszcz

m. Klepacze

 

15-635 Białystok

Klepacze

ul. Niewodnicka 43

 

 

4 900,00

95,00

48

5,00

 

 

 

100,00

5

Konsorcjum

Lider Przedsiębiorstwo Usług

Geodezyjnych i

Kartograficznych

Tadeusz Wilczewski

Partner

Przedsiębiorstwo Geodezyjno Informatyczne Limbus

M. Wilczewska T. Wilczewski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

 

15-879 Białystok

ul. Św. Rocha 11/1

 

 

 

7 552,20

61,64

48

5,00

 

 

 

66,64

6

Usługi Geodezyjne GEOPOL Jarosław Aleksiejuk

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-024  Białystok

ul. J.I. Kraszewskiego 23 lok. 56

 

 

4 960,00

93,85

48

5,00

 

 

98,85

7

 EAST-GEO

Usługi Geodezyjno -Kartograficzne

Paweł Krasowski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

17-120 Lubieszcze

Lubieszcze 48

 

 

 

6 888,00

67,58

 

48

5,00

 

 

72,58

8

Konsorcjum

Lider

Usługi Geodezyjne

GEO - KART

Łukasz Kwiatkowski

 

Partner

Usługi Geodezyjne

GEOKART

Paweł Samborski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Jasionówka

m. Koziniec

 

 

15-680 Białystok

ul. Atłasowa 9 lok. 5

 

 

 

 

19-122 Jasionówka

Koziniec 11

 

 

 

 

5 520,00

84,33

 

 

48

5,00

 

 

 

 

89,33

 

 

Zadanie II

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba 

oferenta

Adres oferenta

Cena

Brutto zł

punktacja

Gwarancja

(miesiące)

punktacja

Punktacja razem

1

KA-RO

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Roman Bornus

Polska

woj. Podlaskie

pow. Siemiatycki

gm. Milejczyce

m. Milejczyce

 

17-332 Milejczyce

3 Maja 78

50 799,00

32,00

 

48

5,00

 

 

37,00

2

ABC Usługi Geodezyjne Tomasz Nowak

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-760  Białystok

ul. Szeroka 10 B/11

 

 

 

21 830,00

74,46

48

5,00

 

 

79,46

3

Konsorcjum

Lider

ToPaG GeoService

Tonasz Pawełko

  Partner

Usługi Geodezyjno Kartograficzne

Janusz Zaniewski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

gm. Choroszcz

m. Klepacze

 

15-660 Białystok

ul. W. Witosa 12 lok. 23

 

 

15-635 Klepacze

ul. Niewodnicka 43

 

 

 

 

23 010,00

70,64

48

5,00

 

 

 

75,64

4

Konsorcjum

Lider Usługi Geodezyjne

GEO-TECH

Adam Zaniewski

Partner

 Usługi Geodezyjno

 Kartograficzne

Janusz Zaniewski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Choroszcz

m. Klepacze

 

15-635 Białystok

Klepacze

ul. Niewodnicka 43

 

 

26 550,00

61,22

48

5,00

 

 

 

66,22

5

Usługi Geodezyjne Nowa Mapa

Radosław Adasiewicz

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

 

15-472 Białystok

ul. Ciepła 1 lok. 1

 

 

 

17 110,00

95,00

48

5,00

 

 

100,00

6

Konsorcjum

Lider Przedsiębiorstwo Usług

Geodezyjnych i

Kartograficznych

Tadeusz Wilczewski

Partner

Przedsiębiorstwo Geodezyjno Informatyczne Limbus

M. Wilczewska T. Wilczewski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

 

15-879 Białystok

ul. Św. Rocha 11/1

 

 

 

34 107,00

47,66

48

5,00

 

 

47,66

7

 EAST-GEO

Usługi Geodezyjno -Kartograficzne

Paweł Krasowski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

17-120 Lubieszcze

Lubieszcze 48

 

 

 

36 285,00

44,80

 

48

5,00

 

 

49,80

 

Zadanie III

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba 

oferenta

Adres oferenta

Cena

Brutto zł

punktacja

Gwarancja

(miesiące)

punktacja

Punktacja razem

1

KA-RO

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Roman Bornus

Polska

woj. Podlaskie

pow. Siemiatycki

gm. Milejczyce

m. Milejczyce

 

17-332 Milejczyce

3 Maja 78

 

33 948,00

20,53

 

48

5,00

 

 

25,53

2

ABC Usługi Geodezyjne

Tomasz Nowak

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-760  Białystok

ul. Szeroka 10 B/11

 

 

 

8 510,00

81,91

 

48

5,00

Oferta odrzucona na podst. art. 90 ust. 3 – nie złożono wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny

3

Konsorcjum

Lider

ToPaG GeoService

Tonasz Pawełko

  Partner

Usługi Geodezyjno Kartograficzne

Janusz Zaniewski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

gm. Choroszcz

m. Klepacze

 

15-660 Białystok

ul. W. Witosa 12 lok. 23

 

 

15-635 Klepacze

ul. Niewodnicka 43

 

 

 

 

9 660,00

72,15

 

48

5,00

 

 

 

77,15

4

Konsorcjum

Lider Usługi Geodezyjne

GEO-TECH

Adam Zaniewski

Partner

 Usługi Geodezyjno

 Kartograficzne

Janusz Zaniewski

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Choroszcz

m. Klepacze

 

 

15-635 Białystok

Klepacze

ul. Niewodnicka 43

 

 

10 350,00

67,34

48

5,00

 

 

72,34

5

Usługi Geodezyjne Nowa Mapa

Radosław Adasiewicz

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

 

15-472 Białystok

ul. Ciepła 1 lok. 1

 

 

 

7 337,00

95,00

48

5,00

 

 

100.00

6

Konsorcjum

Lider Przedsiębiorstwo Usług

Geodezyjnych i

Kartograficznych

Tadeusz Wilczewski

Partner

Przedsiębiorstwo Geodezyjno Informatyczne Limbus

M. Wilczewska T. Wilczewski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

 

15-879 Białystok

ul. Św. Rocha 11/1

 

 

 

13 296,30

52,42

24

0,00

 

 

52,42

7

Usługi Geodezyjne GEOPOL Jarosław Aleksiejuk

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-024  Białystok

ul. J.I. Kraszewskiego 23 lok. 56

 

 

9 085,00

76,72

48

5,00

 

 

81,72

8

 EAST-GEO

Usługi Geodezyjno -Kartograficzne

Paweł Krasowski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

 

17-120 Lubieszcze

Lubieszcze 48

 

 

 

11 033,50

63,17

 

48

5,00

 

 

68,17

9

Konsorcjum

Lider

Usługi Geodezyjne

GEO - KART

Łukasz Kwiatkowski

 

Partner

Usługi Geodezyjne

GEOKART

Paweł Samborski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Jasionówka

m. Koziniec

 

 

15-680 Białystok

ul. Atłasowa 9 lok. 5

 

 

 

 

19-122 Jasionówka

Koziniec 11

 

 

 

13 524,00

51,94

 

 

48

5,00

 

 

 

 

56,94

 

Zadanie IV

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba 

oferenta

Adres oferenta

Cena

Brutto zł

punktacja

Gwarancja

(miesiące)

punktacja

Punktacja razem

1

KA-RO

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Roman Bornus

Polska

woj. Podlaskie

pow. Siemiatycki

gm. Milejczyce

m. Milejczyce

 

17-332 Milejczyce

3 Maja 78

48 216,00

40,71

 

48

5,00

 

 

45,71

2

ABC Usługi Geodezyjne Tomasz Nowak

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-760  Białystok

ul. Szeroka 10 B/11

 

 

 

20 720,00

94,74

48

5,00

 

 

99,74

3

Konsorcjum

Lider

ToPaG GeoService

Tonasz Pawełko

  Partner

Usługi Geodezyjno Kartograficzne

Janusz Zaniewski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

gm. Choroszcz

m. Klepacze

 

15-660 Białystok

ul. W. Witosa 12 lok. 23

 

 

15-635 Klepacze

ul. Niewodnicka 43

 

 

 

 

22 400,00

92,64

48

5,00

 

 

 

 

97,64

4

Konsorcjum

Lider Usługi Geodezyjne

GEO-TECH

Adam Zaniewski

Partner

 Usługi Geodezyjno

Kartograficzne

Janusz Zaniewski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Choroszcz

m. Klepacze

 

15-635 Białystok

Klepacze

ul. Niewodnicka 43

 

 

25 200,00

77,90

48

5,00

 

 

 

82,90

5

Konsorcjum

Lider Przedsiębiorstwo Usług

Geodezyjnych i

Kartograficznych

Tadeusz Wilczewski

Partner

Przedsiębiorstwo Geodezyjno Informatyczne Limbus

M. Wilczewska T. Wilczewski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

 

15-879 Białystok

ul. Św. Rocha 11/1

 

 

 

25 174,40

77,98

48

5,00

 

 

 

82,98

6

 EAST-GEO

Usługi Geodezyjno -Kartograficzne

Paweł Krasowski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

17-120 Lubieszcze

Lubieszcze 48

 

 

 

20 664,00

95,00

 

48

5,00

 

 

100,00

 

Zadanie V

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba 

oferenta

Adres oferenta

Cena

Brutto zł

punktacja

Gwarancja

(miesiące)

punktacja

Punktacja razem

1

KA-RO

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Roman Bornus

Polska

woj. Podlaskie

pow. Siemiatycki

gm. Milejczyce

m. Milejczyce

 

17-332 Milejczyce

3 Maja 78

 

26 383,50

41,59

 

48

5,00

 

 

46,59

2

ABC Usługi Geodezyjne Tomasz Nowak

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-760  Białystok

ul. Szeroka 10 B/11

 

 

 

11 550,00

95,00

48

5,00

 

 

100,00

3

Konsorcjum

Lider

ToPaG GeoService

Tonasz Pawełko

  Partner

Usługi Geodezyjno Kartograficzne

Janusz Zaniewski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

gm. Choroszcz

m. Klepacze

 

 

15-660 Białystok

ul. W. Witosa 12 lok. 23

 

 

15-635 Klepacze

ul. Niewodnicka 43

 

 

 

 

13 530,00

81,10

48

5,00

 

 

 

 

86,10

4

Konsorcjum

Lider Usługi Geodezyjne

GEO-TECH

Adam Zaniewski

Partner

 Usługi Geodezyjno

 Kartograficzne

Janusz Zaniewski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Choroszcz

m. Klepacze

 

15-635 Białystok

Klepacze

ul. Niewodnicka 43

 

 

14 850,00

73,89

48

5,00

 

 

 

78,89

5

Konsorcjum

Lider Przedsiębiorstwo Usług

Geodezyjnych i

Kartograficznych

Tadeusz Wilczewski

Partner

Przedsiębiorstwo Geodezyjno Informatyczne Limbus

M. Wilczewska T. Wilczewski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

 

15-879 Białystok

ul. Św. Rocha 11/1

 

 

 

15 424,20

71,14

48

5,00

 

 

 

76,14

6

 EAST-GEO

Usługi Geodezyjno -Kartograficzne

Paweł Krasowski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

17-120 Lubieszcze

Lubieszcze 48

 

 

 

12 177,00

90,11

 

48

5,00

 

 

95,11

7

Podlaskie Biuro

Geodezji Sp. z o.o.

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-085  Białystok

ul. J.K. Branickiego 15

 

 

18 671,40

58,77

48

5,00

 

 

63,77

 

 

 

Zadanie VI

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba 

oferenta

Adres oferenta

Cena

Brutto zł

punktacja

Gwarancja

(miesiące)

punktacja

Punktacja razem

1

KA-RO

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Roman Bornus

Polska

woj. Podlaskie

pow. Siemiatycki

gm. Milejczyce

m. Milejczyce

 

17-332 Milejczyce

3 Maja 78

33 210,00

23,87

 

48

5,00

 

 

28,87

2

ABC Usługi Geodezyjne Tomasz Nowak

 

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-760  Białystok

ul. Szeroka 10 B/11

 

 

 

8 910,00

88,95

48

5,00

Oferta odrzucona na podst. art. 90 ust. 3 – nie złożono wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny

3

Konsorcjum

Lider

ToPaG GeoService

Tonasz Pawełko

  Partner

Usługi Geodezyjno Kartograficzne

Janusz Zaniewski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

gm. Choroszcz

m. Klepacze

 

15-660 Białystok

ul. W. Witosa 12 lok. 23

 

 

15-635 Klepacze

ul. Niewodnicka 43

 

 

 

 

11 340,00

69,89

48

5,00

 

 

 

74,89

4

Konsorcjum

Lider Usługi Geodezyjne

GEO-TECH

Adam Zaniewski

Partner

 Usługi Geodezyjno

 Kartograficzne

Janusz Zaniewski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Choroszcz

m. Klepacze

 

15-635 Białystok

Klepacze

ul. Niewodnicka 43

 

 

12 150,00

65,23

48

5,00

 

 

70,23

5

Usługi Geodezyjne Nowa Mapa

Radosław Adasiewicz

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

 

15-472 Białystok

ul. Ciepła 1 lok. 1

 

 

 

8 343,00

95,00

48

5,00

 

 

100,00

6

Konsorcjum

Lider Przedsiębiorstwo Usług

Geodezyjnych i

Kartograficznych

Tadeusz Wilczewski

Partner

Przedsiębiorstwo Geodezyjno Informatyczne Limbus

M. Wilczewska T. Wilczewski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

 

15-879 Białystok

ul. Św. Rocha 11/1

 

 

 

14 612,40

54,24

48

5,00

 

 

59,24

7

Usługi Geodezyjne GEOPOL Jarosław Aleksiejuk

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-024  Białystok

ul. J.I. Kraszewskiego 23 lok. 56

 

 

10 530,00

75,27

48

5,00

 

 

80,27

8

 EAST-GEO

Usługi Geodezyjno -Kartograficzne

Paweł Krasowski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

17-120 Lubieszcze

Lubieszcze 48

 

 

 

16 605,00

47,73

 

48

5,00

 

 

52,73

9

Konsorcjum

Lider

Usługi Geodezyjne

GEO - KART

Łukasz Kwiatkowski

 

Partner

Usługi Geodezyjne

GEOKART

Paweł Samborski

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Jasionówka

m. Koziniec

 

 

15-680 Białystok

ul. Atłasowa 9 lok. 5

 

 

 

 

19-122 Jasionówka

Koziniec 11

 

 

 

 

15 876,00

49,23

 

 

48

5,00

 

 

 

 

54,23

10

Podlaskie Biuro

Geodezji Sp. z o.o.

Polska

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-085  Białystok

ul. J.K. Branickiego 15

 

 

14 612,40

54,24

48

5,00

 

 

59,24

 

 

7.   Oferta z najniższą ceną: 

       Zadanie I –       4 900,00  zł      wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT

       Zadanie II –    17 110,00  zł       wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT

       Zadanie III –     7 337,00 zł       wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT

       Zadanie IV –    20 664,00 zł       łącznie z 23 % podatkiem VAT

       Zadanie V –      11 550,00 zł       wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT

       Zadanie VI –      8 343,00 zł       wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT

       Oferta  z najwyższą  ceną:

        Zadanie I –     13 800,00   zł  łącznie z 23 % podatkiem VAT

        Zadanie II –     50 799,00   zł  łącznie z 23 % podatkiem VAT

       Zadanie III –    33 948,00   zł  łącznie z 23 % podatkiem VAT

       Zadanie IV –    48 216,00   zł  łącznie z 23 % podatkiem VAT

        Zadanie V –     26 383,50   zł  łącznie z 23 % podatkiem VAT

        Zadanie VI –   33 210,00 zł  łącznie z 23 % podatkiem VAT

8.  Na  zadanie I  wybrano ofertę konsorcjum  firm:

Lider Usługi Geodezyjne

GEO-TECH

Adam Zaniewski

15-635 Klepacze

ul. Niewodnicka 43

 

Partner Usługi Geodezyjno Kartograficzne

Janusz Zaniewski

15-635 Klepacze

ul. Niewodnicka 43

 

za cenę 4 900,00 zł     

(słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych) wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

Oferta ta spełniała wszystkie warunki i uzyskała największą ilość punktów .

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia zamieszczenia  ogłoszenia i wysłania pism powiadamiających faxem lub pocztą elektroniczną.

 

9.           Na  zadanie II, III i VI wybrano ofertę   firmy:

Usługi Geodezyjne Nowa Mapa

Radosław Adasiewicz

15-472 Białystok

ul. Ciepła 1 lok. 1

Zadanie II

za cenę 17 110,00 zł    

(słownie: siedemnaście tysięcy sto dziesięć złotych) wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

Zadanie III

za cenę 7 337,00,00 zł    

(słownie: siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych ) wykonawca nie jest płatnikiem

podatku VAT.

Zadanie VI

za cenę 8 343,00 zł    

(słownie: osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote ) wykonawca nie jest płatnikiem

podatku VAT.

Oferty te spełniały wszystkie warunki i uzyskały największą ilość punktów .

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia zamieszczenia  ogłoszenia i wysłania pism powiadamiających faxem lub pocztą elektroniczną.

 

10.       Na  zadanie IV  wybrano ofertę  firmy:

EAST-GEO

Usługi Geodezyjno -Kartograficzne

Paweł Krasowski         

17-120 Lubieszcze

Lubieszcze 48

za cenę 20 664,00 zł    

(słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote) łącznie z 23 % podatkiem VAT

Oferta ta spełniała wszystkie warunki i uzyskała największą ilość punktów .

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia zamieszczenia  ogłoszenia i wysłania pism powiadamiających faxem lub pocztą elektroniczną.

 

10.     Na  zadanie  V wybrano ofertę  firmy:

ABC Usługi Geodezyjne

Tomasz Nowak

15-760  Białystok

ul. Szeroka 10 B/11

za cenę 11 550,00 zł     

(słownie: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

Oferta ta spełniała wszystkie warunki i uzyskała największą ilość punktów .

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia zamieszczenia  ogłoszenia i wysłania pism powiadamiających faxem lub pocztą elektroniczną.

 

Białystok, dnia 2016-07-21

 

 Dyrektor PZD w Białymstoku


Treść:

Białystok: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów 206 szt. działek gruntu dla potrzeb inwestycji: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących budynków.
Numer ogłoszenia: 119657 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku , Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów 206 szt. działek gruntu dla potrzeb inwestycji: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących budynków..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów 206 szt. działek gruntu dla potrzeb inwestycji: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących budynków: Zadanie 1. - 1 działka w obrębie m. Białystok, - 6 szt. działek - obręb Olmonty, - 1 działka w obrębie Księżyno Kolonia Zadanie 2. - 59 szt. działek w obrębie Hryniewicze, Zadanie 3 - 23 szt. działek w obrębie Koplany, Zadanie 4 - 56 szt. działek w obrębie Lewickie, Zadanie 5 - 33 szt. działek w obrębie Lewickie Kol., Zadanie 6 - 27 szt. działek w obrębie Juchnowiec,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.12.22.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Dla zadania I - 80,00 zł ( słownie osiemdziesiąt złotych ) Dla zadania II - 600,00 zł ( słownie sześćset złotych) Dla zadania III - 250,00 zł ( słownie dwieście pięćdziesiąt złotych ) Dla zadania IV - 600,00 zł ( słownie sześćset złotych) Dla zadania V - 350,00 zł ( słownie trzysta pięćdziesiąt złotych) Dla zadania VI - 250,00 zł ( słownie dwieście pięćdziesiąt złotych) wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu na konto zamawiającego w PKO BP SA 69 1020 1332 0000 1502 0385 7950 Wadium uznaje się za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie zamawiającego przed upływem terminu złożenia ofert. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni udowodnić swą wiarygodność w zakresie zdolności do wykonania zamówienia, przedstawiając w wykazie co najmniej jedno zamówienie wykonane przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającego na opracowaniu dokumentacji formalno - prawnych dotyczących podziału min. 10 działek w celu wydzielenia gruntów zajętych pod drogę publiczną lub przewidzianych pod drogę publiczną

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby t.j. min. jednego pracownika z uprawnieniami w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykazać tylko usługi na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia;;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana wartości zamówienia w zależności od rzeczywistej ilości działek do podziału. W przypadku zwiększenia ilości działek termin zakończenia może ulec przedłużeniu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 lub za pośrednictwem poczty lub na w/p stronie internetowej..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2016 godzina 10:50, miejsce: Siedziba Zamawiającego pokój nr 9..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału 8 szt. działek w obrębach: m. Białystok, Olmonty, Księżyno Kolonia - w związku z inwestycją Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących budynków..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału 8 szt. działek w obrębach: m. Białystok, Olmonty, Księżyno Kolonia - w związku z inwestycją Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących budynków. Dokumentację wykonać zgodnie z SIWZ - opis przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.12.22.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwaracncja - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału 59 szt. działek w obrębie Hryniewicze - w związku z inwestycją Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących budynków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału 59 szt. działek w obrębie Hryniewicze - w związku z inwestycją Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących budynków. Dokumentację wykonać zgodnie z SIWZ - opis przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.12.22.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwaracncja - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału 23 szt. działek w obrębie Koplany - w związku z inwestycją Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących budynków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału 23 szt. działek w obrębie Koplany - w związku z inwestycją Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących budynków. Dokumentację wykonać zgodnie z SIWZ - opis przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.12.22.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwaracncja - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału 56 szt. działek w obrębie Lewickie - w związku z inwestycją Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących budynków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału 56 szt. działek w obrębie Lewickie - w związku z inwestycją Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących budynków. Dokumentację wykonać zgodnie z SIWZ - opis przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.12.22.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwaracncja - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału 33 szt. działek w obrębie Lewickie Kolonia - w związku z inwestycją Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących budynków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału 33 szt. działek w obrębie Lewickie Kolonia - w związku z inwestycją Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących budynków. Dokumentację wykonać zgodnie z SIWZ - opis przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.12.22.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwaracncja - 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału 27 szt. działek w obrębie Juchnowiec Kościelny - w związku z inwestycją Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących budynków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału 27 szt. działek w obrębie Juchnowiec Kościelny - w związku z inwestycją Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, mostów, przepustów, infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących budynków. Dokumentację wykonać zgodnie z SIWZ - opis przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.12.22.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwaracncja - 5

mgr inż. Elżbieta Jasińska

Z-ca Dyrektora PZD w Białymstoku

Załączniki:

SIWZ Rozdziały I-IV - SIWZ_Rozdzial_I-IV_-_Dokumentacja_geodezyjna_i_kartograficzna_206_dzialek_6_zadan.doc pobierz