Zamowienie publiczne 2-18/d

Zako鎍zone:

02/D/2018

Og這szenie nr 500036097-N- 2018 z dnia 2018-02-19

Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku: Uzupe軟ienie nawierzchni 篤irowych i gruntowych w ci庵u dróg powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego w 2018r
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej nie

Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak
Numer og這szenia: 501942-N-2018

Og這szenie o zmianie og這szenia zosta這 zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Zarz康 Dróg w Bia造mstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 5066810100000, ul. Za軼ianki, Szosa Baranowicka 37, 15522 Bia造stok, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. (085) 740-21-49,

740-22-17, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (url): www.pzd.bialystok.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego:

Uzupe軟ienie nawierzchni 篤irowych i gruntowych w ci庵u dróg powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego w 2018r

Numer referencyjny(je瞠li dotyczy):

02/D/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:

Uzupe軟ienie nawierzchni 篤irowych i gruntowych w ci庵u dróg powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego w 2018r.: Zadanie I - Obwód Drogowo-Mostowy w Bia造mstoku Zadanie II - Obwód Drogowo- Mostowy w Micha這wie Zadanie III - Obwód Drogowo- Mostowy w Sura簑

II.4) Informacja o cz窷ciach zamówienia:
Zamówienie by這 podzielone na cz窷ci: tak

II.5) Gówny Kod CPV: 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Og這szenie dotyczy zako鎍zenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZ呇 NR: 1

NAZWA: Uzupe軟ienie nawierzchni 篤irowych i gruntowych w ci庵u dróg powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego w 2018r.: Zadanie I - Obwód Drogowo-Mostowy w Bia造mstoku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/02/2018
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zamówienia

Warto嗆 bez VAT 56910.57
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Us逝gi Maszynowo Transportowe Krzysztof Horba
Email wykonawcy: umthorba@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: Czarna Wie Ko軼ielna ul. Pi瘯na 41
Kod pocztowy: 16-020
Miejscowo嗆: Czarna Bia這stocka
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc: tak

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 70 000.00
Oferta z najni窺z cen/kosztem 70 000.00
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 110 514.39
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZ呇 NR: 2

NAZWA: Uzupe軟ienie nawierzchni 篤irowych i gruntowych w ci庵u dróg powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego w 2018r.: Zadanie II - Obwód Drogowo-Mostowy w Micha這wie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/02/2018
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zamówienia

Warto嗆 bez VAT 56910.57
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Firma KACZANOWSKI Jaros豉w Kaczanowski
Email wykonawcy: JKACZANOWSKI79@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kili雟kiego 18
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowo嗆: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc: tak

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 70 000.00
Oferta z najni窺z cen/kosztem 70 000.00
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 96 124.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZ呇 NR: 3

NAZWA: Uzupe軟ienie nawierzchni 篤irowych i gruntowych w ci庵u dróg powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego w 2018r.: Zadanie III - Obwód Drogowo-Mostowy w Sura簑

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/02/2018
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zamówienia

Warto嗆 bez VAT 56910.57
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Firma KACZANOWSKI Jaros豉w Kaczanowski
Email wykonawcy: JKACZANOWSKI79@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kili雟kiego 18
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowo嗆: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc: tak

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 70 000.00
Oferta z najni窺z cen/kosztem 70 000.00
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 70 000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Dyrektor PZD w Bia造mstoku

mgr in. Marek J璠rzejewski


Tre嗆:

Og這szenie nr 501942-N-2018 z dnia 2018-01-08 r.

Powiatowy Zarz康 Dr鏬 w Bia造mstoku: Uzupe軟ienie nawierzchni 篤irowych i gruntowych w ci庵u dr鏬 powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego w 2018r
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe
Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego
Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych
Nie
Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y
Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y Nie
Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania Nie
Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych Nie
Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej – maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz康 Dr鏬 w Bia造mstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066810100000, ul. Za軼ianki, Szosa Baranowicka 37 , 15522 Bia造stok, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej
I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):
Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia
Tak
www.pzd.bialystok.pl
Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem
Tak
15-522 Bia造stok, Za軼ianki, Szosa Baranowicka 37 pok nr 17
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie
Inny spos鏏:
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak
Inny spos鏏:
Ofert nale篡 z這篡 osobi軼ie, za po鈔ednictwem operatora pocztowego lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a
Adres:
15-522 Bia造stok, Za軼ianki, Szosa Baranowicka 37 pok. nr 9
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne
Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA
II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Uzupe軟ienie nawierzchni 篤irowych i gruntowych w ci庵u dr鏬 powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego w 2018r
Numer referencyjny: 2/D/2018
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
wszystkich cz窷ci
Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:
Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:
II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Uzupe軟ienie nawierzchni 篤irowych i gruntowych w ci庵u dr鏬 powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego w 2018r.: Zadanie I - Obw鏚 Drogowo-Mostowy w Bia造mstoku Zadanie II - Obw鏚 Drogowo- Mostowy w Micha這wie Zadanie III - Obw鏚 Drogowo- Mostowy w Sura簑
II.5) G堯wny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 – szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)
II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: W przypadku uzyskania dodatkowych 鈔odk闚 finansowych na ten cel Zamawiaj帷y mo瞠 aneksem do umowy zwi瘯szy max kwot brutto (tj. 210 000,00 z) o 陰czn kwot 90 000,00 z., przeznaczon do podzia逝 na wszystkie trzy obwody.
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
miesi帷ach: lub dniach:
lub data rozpocz璚ia: lub zako鎍zenia: 2018-11-30
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3 a) Zamawiaj帷y wymaga, zatrudnienia przez Wykonawc, Podwykonawc i dalszego Podwykonawc przy realizacji przedmiotu zam闚ienia pracownik闚 wykonuj帷ych wskazane poni瞠j czynno軼i na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepis闚 Kodeksu Pracy - prace fizyczne przy uzupe軟ianiu nawierzchni 篤irowej lub gruntowej 2. Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca w dniu przekazania placu budowy przed這篡 Zamawiaj帷emu Wykaz os鏏 przewidzianych do realizacji wraz z o鈍iadczeniem, 瞠 s one zatrudnione na umow o prac . Dotyczy to r闚nie podwykonawc闚 i dalszych podwykonawc闚, kt鏎zy powinni z這篡 w/w wykaz przed przyst徙ieniem do rob鏒. 3. W trakcie realizacji zam闚ienia zamawiaj帷y uprawniony jest do wykonywania czynno軼i kontrolnych wobec wykonawcy odno郾ie spe軟iania przez wykonawc lub podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac os鏏 wykonuj帷ych wskazane w punkcie 1 czynno軼i. Zamawiaj帷y uprawniony jest w szczeg鏊no軼i do: a)膨dania o鈍iadcze i dokument闚 w zakresie potwierdzenia spe軟iania ww. wymog闚 i dokonywania ich oceny, b)膨dania wyja郾ie w przypadku w徠pliwo軼i w zakresie potwierdzenia spe軟iania ww. wymog闚, c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 鈍iadczenia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia w tym zakresie 瘸dnych wymaga
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia w tym zakresie 瘸dnych wymaga
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunk闚: 1. Wykonawca musi wykaza si do鈍iadczeniem, w wykonaniu (zako鎍zeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej: - minimum 2 rob鏒 polegaj帷ych na uzupe軟ieniu (naprawie) , wykonaniu nawierzchni 篤irowych lub podbudowy z kruszywa w ilo軼i nie mniejszej ni 300 m3 ka盥a, lub jednej roboty w ilo軼i min. 600 m3. 2.wykonawca powinien posiada lub mie dost瘼 do oznakowania i zabezpieczenia rob鏒 prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z:- za陰cznikiem 1 i 4 do rozporz康zenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg馧owych warunk闚 technicznych dla znak闚 i sygna堯w drogowych oraz urz康ze bezpiecze雟twa ruchu drogowego i warunk闚 ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181), - rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze郾ia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI
O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji Nie
III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1 Odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
1) Wykaz rob鏒 budowlanych w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟iania warunku wiedzy i do鈍iadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z tre軼i za陰cznika Nr 5. Do wykazu nale篡 za陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 wskazane w wykazie roboty zosta造 wykonane nale篡cie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone. 2. O鈍iadczenie o oznakowaniu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc闚
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚
Kryteria selekcji wykonawc闚:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:
Umowa ramowa b璠zie zawarta:
Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem)
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:
Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:
Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin p豉tno軼i 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:
Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:
Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:
Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:
Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:
Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w ni瞠j wymienionych przypadkach : 1. w zakresie wynagrodzenia: 1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez w豉dz ustawodawcz w trakcie trwania Umowy, wynikaj帷ej ze zmiany ustawy o podatku od towar闚 i us逝g oraz podatku akcyzowego, okre郵onej w 4 ust. 1 Umowy; 2) w przypadku ustawowej zmiany wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac - je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonywania zam闚ienia przez Wykonawc - o warto嗆 wynikaj帷 z tych zmian; 3) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne - je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonywania zam闚ienia przez Wykonawc - o warto嗆 wynikaj帷 z tych zmian. 4) Zwi瘯szenie warto軼i zam闚ienia w przypadku wyst徙ienia rob鏒 o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 2. w zakresie terminu: w przypadku wyst徙ienia ni瞠j wymienionych okoliczno軼i niezale積ych od Wykonawcy skutkuj帷ych niemo磧iwo軼i dotrzymania terminu okre郵onego w 2 ust. 1 , nie wi璚ej jednak, ni o czas trwania tych okoliczno軼i; 1) w przypadku wyst徙ienia warunk闚 atmosferycznych nie pozwalaj帷ych na prowadzenie prac lub uniemo磧iwiaj帷ych zapewnienie ich odpowiedniej jako軼i ( opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza) trwaj帷ych d逝瞠j ni 3 dni przesuni璚ie terminu nie d逝瞠j ni 7 dni. 2) wyst徙ienia okoliczno軼i niezale積ych od Wykonawcy (w szczeg鏊no軼i op騧nienia w wydawaniu decyzji, zezwole, uzgodnie itp., do wydania kt鏎ych w豉軼iwe organy s zobowi您ane na mocy przepis闚 prawa, je瞠li op騧nienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w kt鏎ym ww. decyzje powinny zosta wydane oraz nie s nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e Wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆), skutkuj帷ych niemo磧iwo軼i dotrzymania terminu wykonania dokumentacji projektowej, dopuszcza si mo磧iwo嗆 wyd逝瞠nia tego terminu, nie wi璚ej jednak ni o czas trwania tych okoliczno軼i; 3) wyst徙ienia warunk闚 terenu budowy odbiegaj帷ych w spos鏏 istotny od przyj皻ych w dokumentacji projektowej, w szczeg鏊no軼i napotkania niezinwentaryzowanych lub b喚dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiekt闚 budowlanych, lub innych przeszk鏚 w gruncie np. niewybuch闚, wykopalisk, przeszk鏚 geologicznych. 4) wyst徙ienia przerw w realizacji rob鏒 budowlanych, powsta造ch z przyczyn zale積ych od Zamawiaj帷ego, dopuszcza si mo磧iwo嗆 wyd逝瞠nia terminu zako鎍zenia realizacji rob鏒 budowlanych, nie wi璚ej jednak ni o czas trwania tych okoliczno軼i; 5) zlecenia rob鏒 zamiennych, je瞠li terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemo磧iwiaj dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; 6) wyst徙ienia okoliczno軼i wynikaj帷ych z dzia豉nia si造 wy窺zej (przez kt鏎 rozumie si wydarzenia, kt鏎e w chwili podpisania umowy nie mog造 by przez Strony przewidziane i zosta造 spowodowane przez okoliczno軼i od nich niezale積e takie jak wojna, po瘸r, wiatro這my, susza, pow鏚, inne naturalne kl瘰ki, restrykcje lub prawne rozporz康zenia, rz康u, strajki itp.), uniemo磧iwiaj帷ych wykonanie przedmiotu zam闚ienia w terminie, dopuszcza si mo磧iwo嗆 wyd逝瞠nia ka盥ego z termin闚 o kt鏎ych mowa w 2, nie wi璚ej jednak ni o czas trwania tych okoliczno軼i; 7) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zg這szenia i po akceptacji Zamawiaj帷ego; 8) tak瞠 w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Prawa zam闚ie publicznych
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):
字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2018-01-24, godzina: 09:50,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie
Wskaza powody:
J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH
Cz窷 nr: 1 Nazwa: Uzupe軟ienie nawierzchni 篤irowych i gruntowych w ci庵u dr鏬 powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego w 2018r.: Zadanie I - Obw鏚 Drogowo-Mostowy w Bia造mstoku

1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Uzupe軟ienie nawierzchni 篤irowych i gruntowych w ci庵u dr鏬 powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego w 2018r.: Zadanie I - Obw鏚 Drogowo-Mostowy w Bia造mstoku
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45233142-6,
3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin p豉tno軼i 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr: 2 Nazwa: Uzupe軟ienie nawierzchni 篤irowych i gruntowych w ci庵u dr鏬 powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego w 2018r.: Zadanie II - Obw鏚 Drogowo-Mostowy w Micha這wie

1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Uzupe軟ienie nawierzchni 篤irowych i gruntowych w ci庵u dr鏬 powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego w 2018r.: Zadanie II - Obw鏚 Drogowo-Mostowy w Micha這wie
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45233142-6,
3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin p豉tno軼i 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr: 3 Nazwa: Nazwa: Uzupe軟ienie nawierzchni 篤irowych i gruntowych w ci庵u dr鏬 powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego w 2018r.: Zadanie III - Obw鏚 Drogowo-Mostowy w Sura簑

1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Nazwa: Uzupe軟ienie nawierzchni 篤irowych i gruntowych w ci庵u dr鏬 powiatowych na terenie Powiatu Bia這stockiego w 2018r.: Zadanie III - Obw鏚 Drogowo-Mostowy w Sura簑
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45233142-6,
3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin p豉tno軼i 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor PZD w Bia造mstoku

mgr in. Marek J璠rzejewski

Za陰czniki:

SIWZ Rozdzia造 I-VI - SIWZ_Rozdzial_I-VI_uzupelnienie_nawierzchni_zwirowych_i_gruntowych_2018.doc pobierz
Informacja z otwarcia ofert z dn. 24.01.2018 r. zad I - informacja_z_otwarcia_ofert_w_dn._24.01.2018_zad._I_ODM_Bialystok.pdf pobierz
Informacja z otwarcia ofert z dn. 24.01.2018 r. zad II - informacja_z_otwarcia_ofert_w_dn._24.01.2018_zad._II_ODM_Michalowo.pdf pobierz
Informacja z otwarcia ofert z dn. 24.01.2018 r. zad III - informacja_z_otwarcia_ofert_w_dn._24.01.2018_zad._III_ODM_Suraz.pdf pobierz
Og這szenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.02.2018 r - Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_scinka_poboczy_2018_r.pdf pobierz