Zamowienie publiczne 18-15/d

Zakończone:

 

18/D/2015

 OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

 

1.      Pełna nazwa zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
15 – 522 Białystok, Zaścianki, 15-522 Białystok
ul. Szosa Baranowicka 37, tel. 740-22-17,740-21-49, fax. 740-22-19
Sekcja Techniczna.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  opracowanie dokumentacji projektowej na:

  Zadanie I. Przebudowę  drogi powiatowej nr 1552 B  - ulica Sienkiewicza i ulica Branickiego

                    w Choroszczy

  Zadanie II. – Przebudowę drogi powiatowej Nr 1552 B – ulica Dominikańska w Choroszczy

Zadanie III. Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1543 B Czaplino – Niewodnica  Kościelna (Gmina Choroszcz)

przeprowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego w dniu 03.06.2015 r

2.      Ogłoszenie o przetargu zamieszczono:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
ul. Szosa Baranowicka 37, w dniu: 26-05-2015 r ,  na stronie internetowej oraz w  biuletynie ZP         

nr 124620 -2015 w dniu 26.05.2015 r

Zadanie I. Przebudowę  drogi powiatowej nr 1552 B  - ulica Sienkiewicza i ulica Branickiego

                  w Choroszczy

3.      Liczba otrzymanych ofert:                       8 ofert

4.      Liczba ofert odrzuconych:                       1 oferta

5.      Kryteria wyboru ofert:     cena ofertowa –  95 %

                                                    okres gwarancji-   5%

6.      W postępowaniu udział wzięli wymienieni niżej Oferenci :

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

Cena

brutto zł/

punktacja

Gwara-

ncja/

punktacja

Punktacja razem

1

DROTECH Sp. z o.o.

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-516 Białystok

ul. Ciołkowskiego 90

 

 

23 862,00

 

 

4 lata

 

Oferta odrzucona na podstawie art. 90 ust.3 ustawy PZP nie               wyjaśniono  rażąco niskiej ceny

2

PROLUS

Piotr Łuszyński

 

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Choroszcz

m. Krupniki

 

16-070 Choroszcz

Krupniki 2M

54 981,00

44,21

 

4 lata

5,00

 

49,21

3

Konsorcjum

Usługi Inżynierskie

A-D DROGA

Wiesław Urbanowicz

 

Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg

Jarosław Grabiński

 

 

 

woj. Podlaskie

pow. Suwałki

gm. Suwałki

m. Suwałki

 

 

            16-400 Suwałki

ul. E. Plater 15/5

 

 

 

            16-400 Suwałki

ul. Witosa 4A 191

 

27 283,86

89,08

 

4 lata

5,00

 

 

 

 

94,08

4

Biuro Projektów BIPRO

Grzegorz Ciurla

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-181 Białystok

ul. 42 Pułku Piechoty 74

25 584,00

95,00

 

4 lata

5,00

 

100,00

5

KOMI

Zdzisław Kozikowski

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

      15-274 Białystok

ul. Waszyngtona 24 lok. 415

59 040,00

41,17

 

 

4 lata

5,00

 

 

46,17

6

Zakład Realizacji

Inwestycji

DROMOBUD

Wojciech Borzuchowski

Polska

woj. Mazowieckie

pow. M. St. Warszawa

gm. M. St. Warszawa

 m. Warszawa

 

03 454 Warszawa

ul. Namysłowska 2A/74

 

38 839,71

62,58

 

4 lata

5,00

 

 

 

67,58

7

PROJEKT

DROGOWIEC

Łukasz Milewski

 

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

      15-333 Białystok

ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7

34 317,00

70,82

 

4 lata

5,00

 

 

75,82

8

DROSAN PROJEKT

mgr inż. M. Pawluczuk

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Wasilków

m. Wasilków

 

16-010 Wasilków

ul. Gen. Sosnkowskiego 10

33 210,00

73,19

 

4 lata

5,00

 

 

78,19

 

7.      Oferta ważna z najniższą ceną:  –     25 584,00     zł  z 23% podatkiem VAT                     

           Oferta z najwyższą  ceną: –                59 040,00 zł  z 23% podatkiem VAT

 8.      Wybrano ofertę Firmy:

Biuro Projektowe

BIPRO

Grzegorz Ciurla

15-181 Białystok

ul. 42 Puku Piechoty 74

za cenę    25 584,00 zł

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote ) brutto.

Była to oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów i spełniała wszystkie warunki.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia zamieszczenia                        ogłoszenia i wysłania pism powiadamiających faxem lub poczta elektroniczną.

 

 Zadanie II. – Przebudowę drogi powiatowej Nr 1552 B – ulica Dominikańska w Choroszczy

1. Liczba otrzymanych ofert:             8 ofert

2.Liczba ofert odrzuconych:              0 ofert

3. Kryteria wyboru ofert:     cena ofertowa –  95 %                                          

                                             okres gwarancji-   5%

4.    W postępowaniu udział wzięli wymienieni niżej Oferenci :

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

Cena

brutto zł/

punktacja

Gwara-

ncja/

punktacja

Punktacja

 razem

1

DROTECH Sp. z o.o.

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-516 Białystok

ul. Ciołkowskiego 90

 

 

19 803,00

68,39

 

4 lata

5,00

 

 

73,39

2

PROLUS

Piotr Łuszyński

 

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Choroszcz

m. Krupniki

 

16-070 Choroszcz

Krupniki 2M

 

26 937,00

50,27

 

4 lata

5,00

 

55,27

3

Konsorcjum

Usługi Inżynierskie

A-D DROGA

Wiesław Urbanowicz

 

Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg

Jarosław Grabiński

 

 

 

woj. Podlaskie

pow. Suwałki

gm. Suwałki

m. Suwałki

 

 

            16-400 Suwałki

ul. E. Plater 15/5

 

 

 

            16-400 Suwałki

ul. Witosa 4A 191

 

14 255,21

95,00

 

4 lata

5,00

 

 

 

 

100,00

4

Biuro Projektów BIPRO

Grzegorz Ciurla

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-181 Białystok

ul. 42 Pułku Piechoty 74

14 883,00

90,99

 

4 lata

5,00

 

 

95,99

5

KOMI

Zdzisław Kozikowski

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

      15-274 Białystok

ul. Waszyngtona 24 lok. 415

29 520,00

45,88

 

4 lata

5,00

 

 

50,88

6

Zakład Realizacji Inwestycji

DROMOBUD

Wojciech Borzuchowski

Polska

woj. Mazowieckie

pow. M. St. Warszawa

gm. M. St. Warszawa

 m. Warszawa

 

03 454 Warszawa

ul. Namysłowska 2A/74

 

14 587,80

92,83

 

4 lata

5,00

 

 

 

97,83

7

PROJEKT DROGOWIEC

Łukasz Milewski

 

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

      15-333 Białystok

ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7

16 974,00

79,78

 

4 lata

5,00

 

 

84,78

8

DROSAN PROJEKT

mgr inż. M. Pawluczuk

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Wasilków

m. Wasilków

 

16-010 Wasilków

ul. Gen. Sosnkowskiego 10

15 375,00

88,08

 

4 lata

5,00

 

93,08

5.Oferta z najniższą ceną:  –       14 255,21 zł  z 23% podatkiem VAT                      

        Oferta z najwyższą  ceną: –      29 520,00 zł  z 23% podatkiem VAT

 

6.                          Wybrano ofertę konsorcjum firm :

Lider

Usługi Inżynierskie

A-D DROGA

Wiesław Urbanowicz

16-400 Suwałki

ul. E. Plater 15/5

 

Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg

Jarosław Grabiński

16-400 Suwałki

ul. Witosa 4A 191

 

za cenę     14 255,21  zł 

(słownie: czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia jeden groszy) brutto.

Była to oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów i spełniała wszystkie warunki.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia zamieszczenia                        ogłoszenia i wysłania pism powiadamiających faxem lub pocztą elektroniczna.

 

Zadanie III. Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1543 B Czaplino – Niewodnica  Kościelna (Gmina Choroszcz)

1. Liczba otrzymanych ofert:             7 ofert

2.Liczba ofert odrzuconych:              0 ofert

3. Kryteria wyboru ofert:     cena ofertowa –  95 %

                                               okres gwarancji-   5%

4.    W postępowaniu udział wzięli wymienieni niżej Oferenci :

 

Lp

Nazwa Oferenta

Siedziba  oferenta

Adres oferenta

Cena

brutto zł/

punktacja

Gwara-

ncja/

punktacja

Punktacja razem

1

DROTECH Sp. z o.o.

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-516 Białystok

ul. Ciołkowskiego 90

 

 

36 408,00

76,06

 

4 lata

5,00

 

 

81,06

2

Konsorcjum

Usługi Inżynierskie

A-D DROGA

Wiesław Urbanowicz

 

Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg

Jarosław Grabiński

 

 

 

woj. Podlaskie

pow. Suwałki

gm. Suwałki

m. Suwałki

 

 

            16-400 Suwałki

ul. E. Plater 15/5

 

 

 

            16-400 Suwałki

ul. Witosa 4A 191

 

29 820,12

92,87

 

4 lata

5,00

 

 

 

 

97,87

3

Biuro Projektów BIPRO

Grzegorz Ciurla

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

15-181 Białystok

ul. 42 Pułku Piechoty 74

29 151,00

95,00

 

4 lata

5,00

 

 

100,00

4

KOMI

Zdzisław Kozikowski

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

      15-274 Białystok

ul. Waszyngtona 24 lok. 415

56 580,00

48,95

 

4 lata

5,00

 

 

53,95

5

Zakład Realizacji Inwestycji

DROMOBUD

Wojciech Borzuchowski

Polska

woj. Mazowieckie

pow. M. St. Warszawa

gm. M. St. Warszawa

 m. Warszawa

 

03 454 Warszawa

ul. Namysłowska 2A/74

 

36 801,60

75,25

 

4 lata

5,00

 

 

80,25

6

PROJEKT DROGOWIEC

Łukasz Milewski

 

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Białystok

m. Białystok

 

      15-333 Białystok

ul. Zwierzyniecka 10 lok. 7

32 964,00

84,01

 

4 lata

5,00

 

 

89,01

7

DROSAN PROJEKT

mgr inż. M. Pawluczuk

woj. Podlaskie

pow. Białystok

gm. Wasilków

m. Wasilków

 

16-010 Wasilków

ul. Gen. Sosnkowskiego 10

45 264,00

61,18

 

4 lata

5,00

 

 

66,18

 


5.      .Oferta z najniższą ceną:  –       29 151,00 zł  z 23% podatkiem VAT                      

                  Oferta z najwyższą  ceną: –      56 580,00  zł  z 23% podatkiem VAT

 


6.      Wybrano ofertę Firmy:

Biuro Projektowe

BIPRO

Grzegorz Ciurla

15-181 Białystok

ul. 42 Puku Piechoty 74

za cenę     29 151,00  zł 

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych) brutto.

Była to oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów i spełniała wszystkie warunki.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia i wysłania pism powiadamiających faxem lub pocztą elektroniczna.

 

Białystok, dnia 2015-06-11

 

Dyrektor PZD w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski


Treść:

Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowej na:

Zadanie I. - Przebudowę drogi powiatowej nr 1552 B - ulica Sienkiewicza i ulica Branickiego w Choroszczy

Zadanie II. - Przebudowę drogi powiatowej Nr 1552 B - ulica Dominikańska w Choroszczy

Zadanie III. - Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1543 B Czaplino - Niewodnica Kościelna (Gmina Choroszcz)
Numer ogłoszenia: 124620 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku , Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, faks (085) 740-22-19.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej na:

Zadanie I. - Przebudowę drogi powiatowej nr 1552 B - ulica Sienkiewicza i ulica Branickiego w Choroszczy

Zadanie II. - Przebudowę drogi powiatowej Nr 1552 B - ulica Dominikańska w Choroszczy

Zadanie III. - Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1543 B Czaplino - Niewodnica Kościelna (Gmina Choroszcz).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na:Zadanie I. - Przebudowę drogi powiatowej nr 1552 B - ulica Sienkiewicza i ulica Branickiego w ChoroszczyZadanie II. - Przebudowę drogi powiatowej Nr 1552 B - ulica Dominikańska w ChoroszczyZadanie III. - Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1543 B Czaplino - Niewodnica Kościelna (Gmina Choroszcz).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: Dla zadania I , zadania II - 2 dokumentacji projektowych odpowiadających swoim rodzajem przed-miotowi zamówienia tj. każda dokumentacja dotyczące projektu budowy lub przebudowy drogi/ulicy o długości min. 500,00 m wraz z kanalizacją deszczową o dług. min. 100 m , dla których uzyskano pozwolenie na budowę Dla zadania III - 2 dokumentacji projektowych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi za-mówienia tj. każda dokumentacja dotyczące projektu budowy lub przebudowy drogi/ulicy o długości min. 500,00 m wraz z kanalizacją deszczową o dług. min. 100 m i jednego projektu budowy lub przebudowy przepustu o średnicy min. 0,8 m , dla których uzyskano pozwolenie na budowę
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, które spełniają następujące wymagania: Dla zadania I, dla zadania II 1) min. jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta posiadająca minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie : - projektant powinien posiadać uprawnienia projektowe w specjalności drogi (bez ograniczeń) lub im równoważne. - projektant powinien zrealizować min.2 dokumentacje projektowe dotyczące projektu budowy lub przebudowy drogi/ulicy o długości min. 500,00 m, dla których uzyskano pozwolenie na budowę 2) min jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta posiadająca minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - projektant powinien posiadać uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń ) lub im równoważne. Dla zadania III 1) min. jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta posiadająca minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie : - projektant powinien posiadać uprawnienia projektowe w specjalności drogi (bez ograniczeń) lub im równoważne. - projektant powinien zrealizować min.2 dokumentacje projektowe dotyczące projektu budowy lub przebudowy drogi/ulicy o długości min. 500,00 m i jednego projektu budowy lub przebudowy przepustu o średnicy min. 0,8 m , dla których uzyskano pozwolenie na bu-dowę 2) min jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta posiadająca minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - projektant powinien posiadać uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń ) lub im równoważne.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykazać usługi na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminów określonych w formularzu cenowym, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego, pokój nr 17 lub za pośrednictwem poczty lub n w/p stronie internetowej..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2015 godzina 09:50, miejsce: W siedzibie zamawiającego, pokój nr 9..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie I. - Przebudowę drogi powiatowej nr 1552 B - ulica Sienkiewicza i ulica Branickiego w Choroszczy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Stan istniejący

1.1 Szerokość istniejącej jezdni i korona Początek opracowania km rob. 0+000 należy założyć na krawędzi nowej nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Alei Niepodległości. Koniec opracowania - km rob. ok. 1+200 założono na skrzyżowaniu ul. Branickiego i ul. Rynek - jezdnia ulic z m.m.a., szer. jezdni: ul. Sienkiewicza 7,0m, ul. Branickiego 6,0m, przekrój uliczny.

1.2 Rodzaj i stan istniejącej jezdni wykorzystywanej jako podbudowa Przewidzieć nową konstrukcję jezdni; destrukt bitumiczny przewidzieć do wykorzystania, po przekruszeniu, na doziarnienie kruszywa na podbudowę.

1.3 Sytuacja trasy Ulice zagospodarowane - nie przewiduje się drastycznych korekt przebiegu trasy.

1.4 Niweleta drogi Niweleta drogi wymaga niewielkich korekt.

1.5 Stan rowów i innych urządzeń odwadniających. Ulice wyposażone w sieci kanalizacji deszczowej - stan niezadowalający.

1.6 Urządzenia obce w pasie drogowym - gazociąg wraz z przyłączami, - wodociąg wraz z przyłączami, - kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami - linia energetyczna napowietrzna - sieć telefoniczna (w tym światłowodowa)

2. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

2.1 Parametry techniczne do projektowania:

2.2.1 Prędkość projektowa Vp - 40 lub 30 km/h - teren zabudowany

2.2.2 Kategoria drogi - L

2.2.3 Przekrój normalny - uliczny, szerokość jezdni bez zmian. Szerokość chodników - do ustalenia na roboczo z Zamawiającym.

2.2 Konstrukcja (technologia) nawierzchni

2.2.1 Kategoria ruchu - należy określić na podstawie prognozy ruchu w 10 roku eksploatacji przyjmując 2016 rok za rok wyjściowy i dane z przeprowadzonych pomiarów ruchu.

2.2.2 Podbudowa: ul. Sienkiewicza - kruszywo naturalne/ łamane stabilizowane mechanicznie doziarnione destruktem z frezowania istniejącej jezdni bitumicznej; ul. Branickiego - dwie wersje: 1) kruszywo naturalne/ łamane stabilizowane mechanicznie doziarnione destruktem z frezowania istniejącej jezdni bitumicznej; 2) chudy beton

2.2.3 Nawierzchnia: beton asfaltowy; i druga wersja dla ul. Branickiego - kostka granitowa,

2.2.4 Krawężniki betonowe 20x30cm, na zjazdach najazdowe 20x30cm

2.2.5 Chodniki i zjazdy gospodarcze z kostki betonowej typu Polbruk

2.2.6 Zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej jak na drodze głównej; i druga wersja dla ul. Branickiego - kostka granitowa.

2.3 Propozycje dotyczące odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu Wymiana sieci kanalizacji deszczowej z zastosowaniem właściwych prefabrykatów. Ewentualna korekta skrzyżowań z drogami gminnymi.

2.4 Propozycje dotyczące zadrzewienia Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

2.5 Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń towarzyszących Nie przewiduje się przebudowy urządzeń obcych. W przypadku stwierdzenia kolizji, ustalić z Zamawiającym zakres prze-łożenia urządzeń obcych oraz formę zapłaty za opracowanie branżowe.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1 Opracować wszystkie niezbędne materiały i uzyskać wszystkie uzgodnienia do pozwolenia na budowę (przewiduje się uzyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację zadania). Projekt wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500. Tytuł projektu budowlanego uzgodnić z Zamawiającym. Gmina Choroszcz posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Prawidłowe wykonanie mapy obejmuje następujące czynności: - porównanie istniejącej mapy z terenem i naniesienie na nią istniejących i projektowanych elementów infrastruktury technicznej oraz obiektów inżynierskich, rowów przydrożnych, ogrodzeń trwałych i nietrwałych, - obliczenie współrzędnych punktów granicznych do wkartowania na mapę pasa drogowego, - wykonanie pomiarów aktualizacyjnych (sytuacyjno - wysokościowych), - opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 - rejestracja opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Białymstoku. Zamawiający wymaga, aby do mapy do celów projektowych były dołączone dokumenty dotyczące lokalizacji i rzędnych reperów państwowych/roboczych, w odniesieniu do których określono rzędne wykazane na mapie oraz układu odniesienia.

3.2 Dodatkowo należy opracować: - badania geotechniczne podłoża nawierzchni wykonane co 100m, a w przypadku gruntów wątpliwych z częstotliwością umożliwiającą opracowanie przekroi geologicznych - projekt stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome). - pomiary ruchu i prognozę ruchu na 20 lat

Dokumentację należy przekazać:

a. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 - 1 egz.

b. Projekt budowlany - 4 egz.

c. Projekt wykonawczy (techniczny) branża drogowa z częścią przedmiarową i ST - 5 egz.

d. Projekt wykonawczy (techniczny) branża sanitarna (kanalizacja deszczowa) z częścią przedmiarową i ST - 5 egz. e. Badania geotechniczne podłoża nawierzchni -2 egz.

f. Projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz.

g. Pomiary ruchu i prognoza ruchu - 2 egz.

Obowiązuje wersja elektroniczna całej dokumentacji projektowej - 1 płyta

Obowiązuje przedstawienie do dnia 31.07.2015r. koncepcji w wersji elektronicznej zawierającej rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe i konstrukcję jezdni, do której Zamawiający ustosunkuje się w ciągu pięciu dni roboczych. Pozostałe Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej podano w Rozdziale 6.

3.3. Terminy przekazania Zamawiającemu elementów zamówienia zostały określone w formularzu cenowym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. okres gwarancji - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1552 B - ulica Dominikańska w Choroszczy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Stan istniejący

1.1 Szerokość istniejącej jezdni i korona Początek opracowania km rob. 0+000 należy założyć na skrzyżowaniu ul. Dominikańskiej i ul. Rynek. Koniec opracowania - km rob. ok. 0+380 - jezdnia ulicy z m.m.a., szer. jezdni 7,0m, przekrój uliczny.

1.2 Rodzaj i stan istniejącej jezdni wykorzystywanej jako podbudowa Przewidzieć nową konstrukcję jezdni; destrukt bitumiczny przewidzieć do wykorzystania, po przekruszeniu, na doziarnienie kruszywa na podbudowę.

1.3 Sytuacja trasy Ulica zagospodarowana - nie przewiduje się drastycznych korekt przebiegu trasy.

1.4 Niweleta drogi Niweleta drogi wymaga korekt.

1.5 Stan rowów i innych urządzeń odwadniających. Ulica wyposażona w sieć kanalizacji deszczowej - stan niezadowalający.

1.6 Urządzenia obce w pasie drogowym - gazociąg wraz z przyłączami, - wodociąg wraz z przyłączami, - kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami - linia energetyczna napowietrzna - sieć telefoniczna (w tym światłowodowa)

2. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

2.1 Parametry techniczne do projektowania:

2.2.1 Prędkość projektowa Vp - 40 lub 30 km/h - teren zabudowany

2.2.2 Kategoria drogi - L

2.2.3 Przekrój normalny - uliczny, szerokość jezdni bez zmian. Obustronna ścieżka rowerowa z dopusz-czeniem ruchu pieszego na długości nie wymagającej poszerzenia pasa drogowego.

2.2 Konstrukcja (technologia) nawierzchni

2.2.1 Kategoria ruchu - należy określić na podstawie prognozy ruchu w 10 roku eksploatacji przyjmując 2016 rok za rok wyjściowy i dane z przeprowadzonych pomiarów ruchu.

2.2.2 Podbudowa - kruszywo naturalne/ łamane stabilizowane mechanicznie doziarnione destruktem z frezowania istniejącej jezdni bitumicznej.

2.2.3 Nawierzchnia - beton asfaltowy

2.2.4 Krawężniki betonowe 20x30cm, na zjazdach najazdowe 20x30cm

2.2.5 Ścieżka rowerowa i zjazdy gospodarcze z kostki betonowej typu Polbruk bez faski.

2.2.6 Zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej jak na drodze głównej,

2.3 Propozycje dotyczące odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu Wymiana sieci kanalizacji deszczowej z zastosowaniem właściwych prefabrykatów. Ewentualna korekta skrzyżowań z drogami gminnymi.

2.4 Propozycje dotyczące zadrzewienia Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

2.5 Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń towarzyszących Nie przewiduje się przebudowy urządzeń obcych. W przypadku stwierdzenia kolizji, ustalić z Zamawiającym zakres prze-łożenia urządzeń obcych oraz formę zapłaty za opracowanie branżowe. Regulacji, wymiany pokryw i zastosowania pierścieni odciążających będą wymagały studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1 Opracować wszystkie niezbędne materiały i uzyskać wszystkie uzgodnienia do pozwolenia na budowę (przewiduje się uzyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację zadania). Projekt wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500. Tytuł projektu budowlanego uzgodnić z Zamawiającym. Gmina Choroszcz posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Prawidłowe wykonanie mapy obejmuje następujące czynności: - porównanie istniejącej mapy z terenem i naniesienie na nią istniejących i projektowanych elementów infrastruktury technicznej oraz obiektów inżynierskich, rowów przydrożnych, ogrodzeń trwałych i nietrwałych, - obliczenie współrzędnych punktów granicznych do wkartowania na mapę pasa drogowego, - wykonanie pomiarów aktualizacyjnych (sytuacyjno - wysokościowych), - opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 - rejestracja opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Białymstoku. Zamawiający wymaga, aby do mapy do celów projektowych były dołączone dokumenty dotyczące lokalizacji i rzędnych reperów państwowych/roboczych, w odniesieniu do których określono rzędne wykazane na mapie oraz układu odniesienia.

3.2 Dodatkowo należy opracować: - badania geotechniczne podłoża nawierzchni wykonane co 100m, a w przypadku gruntów wątpliwych z częstotliwością umożliwiającą opracowanie przekroi geologicznych - projekt stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome). - pomiary ruchu i prognozę ruchu na 20 lat

Dokumentację należy przekazać:

a. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 - 1 egz.

b. Projekt budowlany - 4 egz.

c. Projekt wykonawczy (techniczny) branża drogowa z częścią przedmiarową i ST- 5 egz.

d. Projekt wykonawczy (techniczny) branża sanitarna (kanalizacja deszczowa) z częścią przedmiarową i ST - 5 egz. e. Badania geotechniczne podłoża nawierzchni -2 egz.

f. Projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz.

g. Pomiary ruchu i prognoza ruchu - 2 egz.

Obowiązuje wersja elektroniczna całej dokumentacji projektowej - 1 płyta

Obowiązuje przedstawienie do dnia 15.07.2015r. koncepcji w wersji elektronicznej zawierającej rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe i konstrukcję jezdni, do której Zamawiający ustosunkuje się w ciągu pięciu dni roboczych. Pozostałe Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej podano w Rozdziale 6.

3.3. Terminy przekazania Zamawiającemu elementów zamówienia zostały określone w formularzu cenowym..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. okres gwarancji - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543 B Czaplino - Niewodnica Kościelna (Gm. Choroszcz).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Stan istniejący (dane ewidencyjne podlegające weryfikacji przez Projektanta)

1.1. Szerokość istniejącej jezdni i korona Od km rob. 0+000 (koniec nawierzchni bitumicznej w m. Czaplino - od strony m. Choroszcz) do km rob. ok.1+400 (granica gminy Choroszcz). - przekrój szlakowy, - szer. jezdni 5,0m, korona drogi 8,0m, nawierzchnia gruntowo - żwirowa.

1.2. Rodzaj i stan istniejącej jezdni wykorzystywanej jako podbudowa Przewiduje się nową konstrukcję jezdni drogi.

1.3. Sytuacja trasy Wymaga korekt.

1.4. Obiekty inżynierskie Przepusty: - 3 przepusty, w tym: 2 żelbetowe - 1szt. ramowy 1,0mx0,8m i 1 szt. Ø 0,80m; 1 z rur plastikowych karbowanych.

1.5. Niweleta drogi Niweleta drogi wymaga korekt.

1.6. Stan rowów i innych urządzeń odwadniających Odwodnienie drogi wymaga: - renowacji rowów przydrożnych, - przebudowy przepustów pod koroną drogi z dostosowaniem do migracji małych zwierząt (dot. przepustów na ciekach), - budowy przepustów w obrębie skrzyżowań z drogami bocznymi, - budowy odcinkowej kanalizacji deszczowej w m. Czaplino z wyprowadzeniem wód opadowych do rowu melioracyjnego i rowu przydrożnego,

2. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA - DROGA

2.1. Wnioskowany charakter robót: przebudowa z rozbudową

2.2. Parametry techniczne do projektowania

2.2.1. Prędkość projektowa Vp - w terenie zabudowanym - 40 lub 30 km/h - w terenie niezabudowanym - 50 lub 40 km/h

2.2.2. Klasa drogi - L

2.2.3. Przekrój poprzeczny (normalny): - w miejscowości Czaplino, na odcinku zwartej zabudowy, uliczny, szerokość jezdni 6,00m; szerokość chodników pożądana 1,5m. - na pozostałych odcinkach - przekrój szlakowy, szer. jezdni 6,0m, szerokość pobocza 1,25m lub. 1,50m.

2.3. Konstrukcja (technologia) nawierzchni:

2.3.1. Kategoria ruchu - należy określić na podstawie prognozy ruchu w 10 roku eksploatacji przyjmując 2017 rok za rok wyjściowy i dane z przeprowadzonych pomiarów ruchu.

2.3.2 Podbudowa - kruszywowa; 2.3.3. Nawierzchnia - beton asfaltowy

2.4. Propozycje dotyczące odwodnienia i bezpieczeństwa ruchu Rozwiązanie skrzyżowań z drogami gminnymi i z drogą powiatową Nr 1547 B. Jeden zjazd do jednej działki w uzgodnionej z właścicielem lokalizacji. Zatoki autobusowe w lokalizacji uzgodnionej komisyjnie. Komisję, na wniosek wykonawcy dokumentacji, powoła Zamawiający. Renowacja rowów wg potrzeb, przebudowa przepustów, budowa przepustów w obrębie skrzyżowań; budowa odcinkowej kanalizacji deszczowej z wyprowadzeniem wód opadowych do rowu melioracyjnego i rowu przydrożnego.

2.5. Propozycje dotyczące zadrzewienia Przewidzieć do wycinki wszystkie drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu lub kolidujące z przebudową drogi. Drzewa przewidziane do wycinki należy ponumerować na mapie syt-wys. Przewidzieć do wycinki i karczowania zbędne zakrzaczenie. Przewidzieć do usunięcia wszystkie karcze.

2.6. Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń towarzyszących Nie przewiduje się przebudowy urządzeń obcych. W przypadku stwierdzenia kolizji, ustalić z Zamawiającym zakres przełożenia urządzeń obcych oraz formę zapłaty za opracowanie branżowe.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Opracować wszystkie niezbędne materiały i uzyskać wszystkie uzgodnienia do pozwolenia na budowę. Zamawiający przewiduje uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej w ramach Specustawy drogowej. Projekt wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500. Tytuł projektu budowlanego uzgodnić z Zamawiającym. Prawidłowe wykonanie mapy obejmuje następujące czynności: - porównanie istniejącej mapy z terenem i naniesienie na nią istniejących i projektowanych elementów infrastruktury technicznej oraz obiektów inżynierskich, rowów przydrożnych, ogrodzeń trwałych i nietrwałych, - obliczenie współrzędnych punktów granicznych do wkartowania na mapę pasa drogowego, - wykonanie pomiarów aktualizacyjnych (sytuacyjno - wysokościowych), - opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 - rejestracja opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Białym-stoku. Zamawiający wymaga, aby do mapy do celów projektowych były dołączone dokumenty dotyczące lokalizacji i rzędnych reperów państwowych/roboczych, w odniesieniu do których określono rzędne wykazane na mapie oraz układu odniesienia.

4.2. Dodatkowo należy opracować: - operaty wodnoprawne - przebudowa przepustów; odprowadzenie wód opadowych do ziemi lub do wód, wyloty odcinkowej kanalizacji deszczowej, - badania geotechniczne podłoża nawierzchni wykonane co 100m, a w przypadku gruntów wątpliwych z częstotliwością umożliwiającą opracowanie przekroi geologicznych, - pomiary ruchu i prognozę ruchu na 20 lat - projekt stałej organizacji ruchu,

Dokumentację należy przekazać:

a. Materiały do opiniowania ze Specustawy drogowej wraz z naniesionymi na mapę projektowanymi podziałami działek - 7 egz.

b. mapa do celów projektowych w skali 1:500 - 1 egz.

c. Projekt budowlany - 4 egz.

d. Projekt wykonawczy (techniczny) branża drogowa z częścią przedmiarową i ST - 5 egz.

e. Projekt wykonawczy (techniczny) przebudowa przepustów pod koroną drogi, z częścią przedmiarową i ST - 5 egz.

f. Projekt wykonawczy (techniczny) branża sanitarna (odcinki kanalizacji deszczowej) z częścią przedmiarową i ST - 5 egz.

g. Operaty wodnoprawne (przebudowa przepustów, odprowadzenie wód opadowych do ziemi lub do wód, wyloty kanalizacji deszczowej) wersja papierowa - po 3egz. + wersja elektroniczna - po 2 płytki

h. Badania geotechniczne podłoża nawierzchni - 2 egz.

i. Plan wyrębu drzew i krzewów - 3 egz.

j. Projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz.

k. Pomiary ruchu i prognoza ruchu - 2 egz.

Obowiązuje wersja elektroniczna całej dokumentacji projektowej - 1 płyta

Obowiązuje przedstawienie do dnia 31.07.2015r. koncepcji w wersji elektronicznej zawierającej rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe (zagospodarowanie terenu, profil podłużny drogi z projektowaną niweletą, konstrukcja jezdni drogi), do której Zamawiający ustosunkuje się w ciągu pięciu dni roboczych. Pozostałe Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej podano w Rozdziale 6.

4.3. Terminy przekazania Zamawiającemu elementów zamówienia zostały określone w formularzu cenowym..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. okres gwarancji - 5

Z-ca Dyrektora PZD w Białymstoku

mgr inż. Elżbieta Jasińska

Załączniki:

SIWZ Rozdziały I-VI - SIWZ_Rozdzialy_I-VI__Opracowanie_dokumentacji_projektowej_na__trzy_zadania_drogowe_doc.doc pobierz
zmiana formularza cenowego na zadanie III - FORMULARZ_CENOWY_na_zadanie_III_zmodyfikowany_dn._01.06.2015r..doc pobierz