Zamowienie publiczne 1-19/d

Zakończone:

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w dn. 04.02.2019 r. (w załączeniu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone na stronie zamawiającego w dn. 04.02.2019 r.). Umowę podpisano w dn. 6.02.2019 r.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP pod nr 510026613-N-2018 z dnia 11-02-2019 r.


Treść: