Wykaz rozstrzygnięć zamówień publicznych

Dostawy i usługi do 193 000 euro oraz roboty budowlane do 4 845 000 euro