Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
BIP

Akty prawne

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Białostockiego utworzoną na podstawie:

  • Art. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595)
  • Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 260)
  • Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251),
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998r. Nr 165, poz. 1203),
  • Uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Białostockiego dnia 6 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, zmienionej uchwałą Nr VII/29/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 kwietnia 1999r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 6 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.