Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
BIP
Powiatowy Zarząd Dróg » Sprawozdanie z działalności za rok 2009

Sprawozdanie z działalności za rok 2009

Rok 2009 obfitował w szereg inwestycji. Przeznaczyliśmy na nie rekordowe 25,8 mln zł. W tym okresie przebudowaliśmy:

  • 31 243,23 mb nawierzchni w tym:
    • 20 748,73 mb nawierzchni w technologii betonu asfaltowego
    • 10 171,5 mb nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia
    • 323 mb nawierzchni z kostki kamiennej
  • 3 030,55 mb ścieżki rowerowej
  • 5 222,61 mb chodników
  • 1 479 mb kanalizacji deszczowej

Wykonano wyrównanie dróg powiatowych w ilości 5 786 078 m2 tj. równiarka przejechała 1 052 014 mb dróg powiatowych.

Więcej szczegółów mogą Państwo znaleźć w załączonej prezentacji (PDF 6,8 MB)