Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Powiatowy Zarząd Dróg » Procedury i dokumenty » Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi powiatowej

Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi powiatowej

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi powiatowej - pobierz,
  • kopia mapy sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją ogrodzenia
 2. Miejsce złożenia dokumentów:
  Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku
  Zaścianki
  ul. Szosa Baranowicka 37
  15-552 Białystok
 3. Opłaty:
  brak
 4. Termin i sposób załatwienia sprawy:
  Pismo w sprawie jest wydawane w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.